ČLANCI
Od bijelog do crnog pojasa - program polaganja zvanja
Ovdje pogledajte što trebate znati i koliko dugo trenirati za polaganja: programTKD.pdf
 

Koliko dugo moram trenirati da dobijem crno pojas? Što moram znati za polaganje? - česta su pitanja koja slušamo u taekwondo sportu. Odgovor je: ne morate ništa. Ali ako želite ovladati vještinom taekwondo - slušajte i poštujte naputke svojih trenera!

A za orijentaciju o tome što ćete morati prikazati na polaganjima za više pojase i koliko dugo traje put od početnika do majstora, pogledajte dokument programTKD.pdf


 
 
2009-11-04

 

 
 TK Maksimir
Petrova 164
10000 ZAGREB
info@taekwondo-maksimir.hr
GSM: +385 (0)95 894 72 70
Bratski klub: Taekwondo Zelingrad zelingrad@taekwondo-maksimir.hr
TK Zelingrad 2008: Tihomir Horvath, Marijan Barjašić
 
posjeta
powered by TATA