ČLANCI
PROGRAMI RADA TAEKWONDO KLUBA MAKSIMIR !
Izvolite ukratko smjernice razvoja i rada T.K. Maksimir
 
PROGRAMI RADA T.K. MAKSIMIR 1. OPĆE ODREDNICE ZDRAVSTVENI ASPEKTI TRENIRANJA TAEKWONDOA Da bismo bolje shvatili razloge i važnosti treniranja taekwondoa, potrebito se osvrnuti na njegove, posebnosti i prednosti. KINEZITERAPIJA - Čini temeljnu pretpostavku u razvoju mladog organizma, očuvanju i poboljšanju vitalnih organa starijih osoba Sama terapija nizom pokreta, usmjerenih vježbi uz igru (kod djece), utječe na pravilan razvoj koštano-mišićne strukture mladog organizma. HIPEREMIJA - Koja nije samo lokalna nego je opća, dovodi do kutano-visceralnog efekta (neosjetljivost na bol) toliko snažnoga da dobro uvježbani organizam može razbijati i betonske ploče bez oštećenja. Kako je glavni princip aktivna vježba (sam izvodi pokrete), ona se postiže sistematskim treninzima vođenih isključivo stručnim trenerima. Borilačke vještine, (nazvane tako jer se koriste različitim tehnikama da bi savladale protivnika) sistematskim treninzima najbolje udovoljavaju zakonitostima kineziologije. Najprestižniji borilački sport po pitanju raznolikosti gibanja je upravo TAEKWONDO. VJEŽBE DISANJA - podižu vitalni kapacitet pluća. Vježbajući udarce rukama i nogama usavršavamo reflekse (najbrži pokreti su refleksni pokreti), i dovodimo organizam do sposobnosti samoobrane koja je u svim fazama razvoja ljudskog organizma najvažnija – istrenirani borac nema potrebe napadati (izvan borilišta) – njegova psihička stabilnost time je najviše dobila. PSIHIČKA STABILNOST - koja nam je često puta pomogla u mnogim teškim situacijama, pomaže sada i u liječenju onih kojima je u različitim stupnjevima upravo ta stabilnost oštećena, a izražena u psihičkim poremećajima (PTSP). Ispravno organizirani klubovi, koji prate stanje svih vježbača, pravilan razvoj mladih, mogu mnogo doprinijeti općem podizanju zdravstvenog stanja nacije. Dr. Dragutin Horvath 2. RAD SA DJECOM PREDŠKOLSKOG UZRASTA - „MALI LAVIĆI“ Kako bi taekwondo izrastao u jedan zdrav, atraktivan i olimpijski sport (što danas jest), kvalitetu razvojnog puta neminovno je pratila i kvantiteta koja se razvijala do te mjere da danas već radimo i sa djecom predškolskog uzrasta. Da bi sve bilo sukladno zakonima kineziologije i kontrolirano do nadležnih ministarstava, a koristeći osobno znanje i dugogodišnje iskustvo , napisao sam i kraći „taekwondo program za rad sa djecom predškolskog uzrasta“, koji je odobren od ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i vodi se pod klasom:601-02/07-03/00015, ur.br.:2199-380-07-0001 . Na taj smo program posebno ponosni jer i mi sami od te male dječice možemo puno naučiti, a obuhvaća rad sa djecom u dvije grupe a) od 3 do 4 god. i b) od 5 – 6 godina. 3. RAD SA ŠKOLSKOM DJECOM - „LAVIĆI“ Kvantitativni razvoj klubova u mnogočemu ovisi o prihvaćenosti samog sporta ponajprije među školskom djecom. T.K. Maksimir danas djeluje (koristeći školske sportske dvorane i svrsishodne objekte) u O.Š. Bukovac, O.Š. A.G. Matoš i trenira djecu iz O.Š. Jordanovac, O.Š. I. Filipovića O.Š. V. Nazor i drugih dislociranih škola (u odnosu na kvart Maksimir). Sam program podijeljen je u dvije osnovne i četiri podgrupe: 1. MLAĐI - (od 1. do 4. razreda) a) rekreativci b) natjecatelji 2. STARIJI - (od 5. Do 8. razreda) a) rekreativci b) natjecatelji - Rekreativno bavljenje taekwondoom omogućava svakom pojedincu prolazak kroz cijeli program kluba bez obveze natjecanja. Napredovanje svakog ponaosob prati se kroz tablice provjere i kroz polaganja za stjecanje višeg stupnja (pojasa). - Natjecateljski je program također podijeljen u dvije grupe ovisno o vrsti natjecanja : a) tehnička natjecanja b) natjecanja u sportskoj borbi Svi postignuti rezultati bilježe se i posebno objavljuju na službenim stranicama taekwondo kluba Maksimir.Natjecatelji su obvezni osim treninga u školskim prostorijama dolaziti minimalno četiri puta tjedno i u dvoranu kluba. 3. NATJECATELJSKI PROGRAM ZA JUNIORE I SENIORE Poradi velike konkurencije i kvalitete samih treninga, treninzi za juniore (od 15 do 17 god.) i seniore (18 god. i više), provode se po posebnom programu koji obuhvaća četiri osnovne podjele ovisno o cilju priprema koji je posebno određen prema kalendaru natjecanja. Razlikujemo: a) OPĆE KONDICIJSKE PRIPREME b) BAZIČNE PRIPREME c) SPECIFIČNE TRENINGE d) SITUACIJSKE TRENINGE Po potrebi radi se i poseban program za ozlijeđene – PROGRAM OPORAVKA Sami treninzi zbog svoje raznovrsnosti pripremljeni su za svakog pojedinca ponaosob. 4. REKREATIVNI TRENING ZA ODRASLE Podijeljen je u dvije starosne skupine: a) od 18 do 30 godina b) preko 30 godina Prilagođen je svakoj uzrasnoj skupini i pristupa se svakom pojedincu zasebno, gdje se treninzi prilagođavaju fizičkim mogućnostima i sposobnostima pojedinca. 5. TRENING SAMOOBRANE – HOSINSUL Trening samoobrane za sada otvoren je za sve a provodi se kroz rekreativne treninge i posebno dogovorene treninge. Također je podijeljen na : a) grupne treninge b) individualne treninge Samoobrane su podijeljene na - obrane od nenaoružanog napadača - obrane od naoružanog napadača Svaki pojedinac napreduje za sebe, prema sposobnostima i sastavni su dio treninga taekwodoa. POSEBNI PROGRAMI 1. RAD SA DJECOM SA SPECIJALNIM POTREBAMA Posebno izrađeni taekwondo program prilagođenih vježbi ovisno o stupnju oštećenja i specifičnostima ozljede ili urođenim tjelesnim manama. TAEKWONDO KAO TERAPIJA ! RAD SA DJECOM SA SPECIJALNIM POTREBAMA ! - I MI TO MOŽEMO - - Skupljajući iskustvo kroz dugogodišnje bavljenje taekwondoom, prolazeći kroz razna iskustva kroz Domovinski rat i šireći svoje znanje tijekom školovanja na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u meni se rodila želja, velika želja da svoja znanja prenesem na sve, baš sve ljude , ne samo one koji zbog svojih prirodnih predispozicija ubrzo odskaču od prosječnosti i koje bi svaki trener poželio imati kao materijal s kojim bi se kasnije ponosio i dobio za to priznanje! NE ! NIKAKO ! -TAEKWONDO je jedan predivna vještina (danas i olimpijski sport), koja u sebi nosi onaj - DO - (što znači : umijeće, način ili put), a to je puno više od samog eksponiranog rezultata (medalje, pehari), to je nešto što nas cijeli život vodi i pomaže nam u situacijama kada nam je to najpotrebnije, kada mislimo da je SVE PROTIV NAS ! Tada se trebamo okrenuti sebi i u sebi pronaći PUT, a takav način života zasigurno je UMJEĆE , koje čuči u svakom od nas samo ga trebamo prepoznati i izvući na vidjelo, a u tome će nam pomoći TAEKWONDO ! - Svim svojim učenicima, a posebice njihovim roditeljima kada dolaze upisati djecu kod nas u T.K. Maksimir kažem, da je jedino što od njih želim da budu SRETNI i ZDRAVI ! Ne spominjem nikakve rezultate niti očekivanja.Rezultati u vidu medalja i drugih vidljivih priznanja sami će doći, ali oni su samo vanjski pokazatelj da nešto vježbamo a pravi rezultat je onaj u nama koji nas čini ispunjenima i sretnima jer znamo da smo učili nešto za sebe, a tu priliku zaslužila su sva djeca pa tako i ona koja su zbog raznih tjelesnih i psihičkih oštećenja zakinuta za mogućnost treniranja u mnogim klubovima. - Moji dosadašnji uspjesi na tom polju ? To je svakako vrjednije od mnogih osvojenih medalja, ali evo primjer: - moj pomoćni trener doživio je tešku prometnu nezgodu: kao pješaka udario ge je autobus i odbacio na kolnik, a tada je preko njega prešao automobil ! Posljedica: polomljeno 7 kralježaka, kuk na dva, mjesta prelom butne kosti nagnječenje prsnog koša, teški potres mozga ! Zaključak: vi gospodine pitanje je hoćete li uopće moći normalno hodati a taekwondo možete zaboraviti ! No međutim ; upornim treniranjem taekwondoa, 5 godina nakon liječničke dijagnoze, zahvaljujući upornom i predanom vježbanju,on postaje prvak RH u taekwondo tehnici ! Otkuda spoznaja i ljubav prema hendikepiranima ? Ključnu je ulogu svakako imao moj pokojni otac Dr. Dragutin Horvath (šef zavoda za mentalno retardirane Stančić), koji je svoj cijeli život posvetio onima od kojih mnogi okreću glavu na drugu stranu.Mnoge u svijetu objavljene radove (njih preko trideset), imao sam priliku pročitati, a ključnu su ulogu imali u pomoći ljudima koji imaju hendikepiranu djecu. U predgovoru mog diplomskog rada, zamolio sam ga da mi pomogne napisati ZDRAVSTVENE ASPEKTE TRENIRANJA TAEKWONDOA, a to mi je i temelj za rad sa djecom koja imaju specijalne potrebe i traže samo malo drugačiji pristup u radu sa njima. 2. OPĆI ZDRAVSTVENI PREGLEDI SVIIH VJEŽBAČA Dolasci liječnika na same treninge i provođenje općih zdravstvenih pregleda, namijenjenih ranijem otkrivanju određenih zdravstvenih problema, a sve u cilju omogućavanja kvalitetnog bavljenja sportom. 3. SOCIALNI PROGRAM Omogućavanje besplatnog treniranja za osobe lošeg imovinskog stanja – obuhvaća besplatnu nabavku sportske opreme i plaćanje svih troškova vezanih uz treniranje i odlaske na natjecanja. Program se bavi i dodatnom pomoći osoba lošijeg imovinskog stanja – kao što su prikupljanje odjeće i obuće i drugih potrepština ovisno o specifičnosti situacije. Zajednički odlasci na razne kulturne manifestacije i događaje. 4. BESPLATNI STOMATOLOŠKI PREGLEDI ZA ČLANOVE Dolasci liječnika stomatologa u naš prostor, te preventivno obavljanje pregleda i po potrebi upućivanje na određene stomatološke zahvate. Program obuhvaća i predavanje o važnosti održavanja osobne higijene. 5. KATEDRE SA POZNATIM SPORTAŠIMA Dolazak u naš prostor poznatih sportaša, ne samo iz taekwondoa, već i svih drugih sportova, i iz javnog života - postavljanje raznih pitanja i vođenje neformalnih razgovora. 6. KATEDRE O ŠTETNOSTI DROGE Dolazak stručnjaka iz područja posebnog poznavanja droga i ukazivanje na njihovu štetnost. 7. KATEDRE O SPREĆAVANJU ASOCIALNOG I DRUGOG DEVIJANTNOG PONAŠANJA Dolazak osoba specijaliziranih za rad sa djecom sklonom devijantnom ponašanju, ukazivanje o važnosti bavljenja sportom kao oazom svega dobroga. 8. RAZNI REKREATIVNI PROGRAMI Program uključuje nogometne utakmice (npr. roditelji protiv trenera, treneri protiv natjecatelja i dr.). Natjecanja u drugim popularnim sportovima (stolni tenis, plivanje i dr.) Program omogućuje i rekreativcima nastupe na klupskim sportskim natjecanjima kao i uključivanje drugih klubova prijatelja u isti. 9. SPECIJALNI PROGRAMI 'Vježbe s medicinskom loptom' – promocija naših polaznika Vedran Rakinić pokazuje i dokazuje kako sa jednim sveprisutnim pomagalom trening možemo učiniti jako kvalitetnim i zanimljivim.. Dojmljiva je jednostavnost i razumljivost prikaza vježbi, uz vrlo dobru stručnu (ali ne pretjerano) analizu i objašnjenje.
 
 
2014-08-05

 

 
 TK Maksimir
Petrova 164
10000 ZAGREB
info@taekwondo-maksimir.hr
GSM: +385 (0)95 894 72 70
Bratski klub: Taekwondo Zelingrad zelingrad@taekwondo-maksimir.hr
TK Zelingrad 2008: Tihomir Horvath, Marijan Barjašić
 
posjeta
powered by TATA