O TAEKWONDO KLUBU MAKSIMIR

TAEKWONDO KLUB MAKSIMIR 1978-2008 - PRVIH 30 GODINA

Osnovan 1978, pod imenom Taekwondo klub "Sava", a nastao iz sekcije Tang-soo-do kluba "Partizan". Godine 1988. Tihomir Horvath (tada 2.Dan) preuzima vođenje kluba i mijenja mu ime u Taekwondo klub "Maksimir".

U 30 godina postojanja klub se razvijao i širio, dolazili su kvalitetni treneri, osnivale se nove sekcije i "bratski" klubovi. Kako je kroz sve protekle godine u klubu treniralo više tisuća vježbača, mnogi su došli do majstorskog zvanja, a oni odvažniji zaželjeli su osnovati vlastite klubove. Tako je još deset hrvatskih taekwondo klubova nastalo posredno ili izravno od Taekwondo kluba Maksimir.

Danas Taekwondo klub Maksimir broji oko 300 članova svih dobnih uzrasta, vođen je od stručnih trenera, a treninzi se odvijaju u više školskih i sportskih dvorana i prostora.
(21.11.2008.)


Ana Kalman i Branko Leš (2010.)

 

 
 TK Maksimir
Petrova 164
10000 ZAGREB
info@taekwondo-maksimir.hr
GSM: +385 (0)95 894 72 70
Bratski klub: Taekwondo Zelingrad zelingrad@taekwondo-maksimir.hr
TK Zelingrad 2008: Tihomir Horvath, Marijan Barjašić
 
posjeta
powered by TATA